tiistai 25. lokakuuta 2016

Mannerheim ja Andersson

Aivan viime aikoina marsalkka Mannerheimia on elämäkerroissa ryhdytty käsittelemään kriittisesti. Viimeisen 10 vuoden aikana ehdittiinkin ammentaa Mannerheimin myytti lähes kuiviin aina hänen ruokailutottumuksiaan myöten.

Tavoitteena ei tietenkään voi olla Mannerheimin antiteesin luominen, vaan pyrkimys tarkastella ihmistä ja marsalkkaa monipuolisesti erilaisten lähteiden valossa. Mannerheim on suitsutuksensa ansainnut, mutta ei varauksetta….

Kuulun niihin, joille erilaiset myytit ja myyttien rakentamiset ovat rasite suhtautumisessa itse historian henkilöihin. Arvioin tässä Martti Turtolan Mannerheim-kuvaa teoksessa, jonka nimi on pelkistetysti ”Mannerheim” (Tammi, 2016) ilman alaotsikkoa. Turtolan teoksen kanssa rinnakkainen elämäkerta on Juhani Suomen ”Mannerheim. Viimeinen kortti?”, joka sekin ruotii kohdettaan (synkeän) kriittisesti, mielestäni tosin myös asenteellisesti.

Olen asettanut Turtolan teoksen arvioinnin lähtökohdaksi Mannerheimin salaisen alter egon, ”Anderssonin”. Sivupersoona Andersson oli kansalaissodan lopputuleman - demokratiaan johtaneen yhteiskuntakehityksen - vastustajien eli ns. aktivistien luoma salanimi Mannerheimille. Mannerheim oli valtiollisista tehtävistä syrjään jouduttuaan edelleen aktiivinen vallantavoittelija, jonka puolesta aktivistit työskentelivät kiivaasti 1920-luvun vaihteessa ja uudelleen 1930-luvun vaihteessa.

Anderssonilla on tässä kirjoituksessa myös laajempi symboliarvo Mannerheimin ”toisen minän” peitenimenä. Tämä toinen oli herkkähipiäinen ja itsekeskeinen toisinajattelija, jota pitää verrata Mannerheimin kuvaan kaapin päällä. Yritän Turtolan kautta määrittää seuraavassa molempien Mannerheimien luonnekuvaa.

Minulle jää Turtolan kirjasta hyvin ambivalentti kuva Mannerheimista toisaalta kunnianhimoisena eteenpäin pyrkivänä hahmona ja toisaalta elämäntilanteesta toiseen ajelehtivana ihmisenä. Mannerheim käveli nuoralla monta kertaa elämässään ja oli putoamisvaarassa useampaan otteeseen.

Koulu- ja opiskeluaikanaan Mannerheim oli melkoinen häirikkö, jolla oli sopeutumisvaikeuksia. Hulttioisä ja varhain kuollut äiti eivät pystyneet luomaan vakaata pohjaa pojalleen. Punaisena lankana varhaisista vuosista aina aikuisvuosille saakka kulkee ainainen rahapula. Hän eli sukulaistensa siivellä haaveitaan tavoitellen. Toisaalta lahjakkuus ja pedantti luonteenlaatu ohjasivat häntä töissä ja opiskelussa kunnianhimoisesti eteenpäin. Vastoinkäymisiä sattui: Haminan kadettikoulusta (1882-1886 ja 1897-1889) erottaminen hänen omien toilailujensa takia oli näistä pahin.

Siirtyminen Pietariin ratsuväkikouluun avasi uuden näkymän uralle. Mannerheim pystyi tahdonlujuudellaan selviämään koulusta, joskin levoton, kuohahteleva mielenlaatu aiheutti hänelle jälleen lähes kohtalokkaita vastoinkäymisiä. Mannerheim selvisi Pietarin ongelmista vain suhteillaan. Sekä Haminan että varsinkin Pietarin koulussa harjoitettiin rankaa simputusta, jonka toimeenpanivat vanhemmat koulujen oppilaat. Tulee mieleen, että jotkin huonot tavat myöhemmin ”päämajatyöpaikalla” oli opittu jo nuorena opiskelijana.

On esitetty paljon epäilyjä, että Mannerheimin sotilaskoulutus oli hatara johtuen käymiensä oppilaitosten leväperäisestä koulutuksesta ja toimintakulttuurista. Hevoset olivat Mannerheimin kohtalo, mutta Japanin sodassa konekiväärit pyyhkäisivät tieltään sekä ratsut että ratsumiehet.

Mannerheimin tavoitteena oli päästä keisarilliseen hoviin ja chevalierkaartiin. Tämä onnistui lähiomaisille suunnattujen piinallisten rahapyyntöjen pönkittämänä. Nuori upseeri pääsi näkyvällä paikalla osallistumaan mm. Nikolai II:n kruunajaisiin vuonna 1896. Urallaan Japania vastaan 1904-05 käydyssä sodassa, tutkimusmatkoillaan Kaukoidässä ja ensimmäisessä maailmansodassa Mannerheim osoittautui päteväksi ja osaavaksi sotilaaksi, tiedemieheksi ja tiedustelijaksi. Hän hallitsi asiat käytännössä, joka oli hänen paras koulunsa.

Rahapula helpotti, kun hän 1892 ”nai rahaa” eli Anastasia Arapovan, jonka kanssa avioliitto käytännössä päättyi jo vuonna 1904 (virallisesti vuonna 1919).

Kaikkiaan Mannerheimin ura Venäjällä kesti 30 vuotta. Hänen Venäjä-mielisyytensä oli hämmästyttävän sitkeää. Hän oli loppuun asti keisarin mies arvostellen Bobrikovin murhaa, Suomen irtautumista Venäjästä ja jopa jääkäreitä vielä vuodenvaihteessa 1918: hän piti jääkärien toimintaa maanpetoksellisena! Roolin muutos tapahtui hämmentävän nopeasti osoittaen Mannerheimin pelisilmän toimivuuden. Mannerheim ei altistunut – monien muiden tavoin - syytöksille, että olisi ollut ”ryssänkenraali” tai ”ruotsalaisryssä” kriittisessä vaiheessa keväällä 1918.

Eroja eri tahojen asennoitumisessa sisällissotaan oli: Mannerheim omaksui roolin, jossa hän oli (keisarivallan) ”järjestyksenpalauttaja”, kun taas jääkärit katsoivat vapauttavansa Suomen Venäjän vallasta. Mannerheim ei ollut luopunut ajatuksesta muodostaa Venäjälle perustuslaillinen monarkia. Siksi hän oli aktiivisesti mukana sotaisissa Venäjän retkien järjestelyissä. ”Valkoinen kenraali” oli korostetusti ei Venäjän, vaan bolsevismin vastustaja. Samaan aikaan hän lisäsi vaikutusvaltaansa Suomessa. Mannerheimista tuli vähä vähältä sotilasdiktaattori Suomeen.

Erimielisyydet Suomen siviilijohdon kanssa kävivät sovittamattomiksi mm. johtuen erilaisesta suhtautumisesta saksalaisiin. Svinhufvud epäselvissä olosuhteissa oli ilmeisesti vastuussa saksalaisten kutsumisesta maahan, jota Mannerheim yhtä epäselvästi vastusti. Mannerheim erosi ylipäällikön tehtävistä toukokuun lopulla 1918. Syyt olivat ilmeiset: Mannerheim oli aristokraatti, joka vaati itselleen lähes diktaattorin oikeuksia, kun taas Suomessa kansalaisten ja päättäjien enemmistö halusi demokratiaa. Hävityn presidentinvaalitaistelun (Ståhlberg 143 ääntä, Mannerheim 50 ääntä) jälkeen hän vetäytyi ainakin näennäisesti taustalle, mutta jatkoi Venäjä-haaveilujaan. Suomen valtiollinen johto ei realistisen kantansa mukaisesti lähtenyt mukaan Mannerheimin seikkailupolitiikkaan.

Niin, Mannerheimilla oli salainen minänsä, Andersson….

Muun muassa Martti Ahti on eritellyt Mannerheimin ”kääntöpuolta” eli Anderssonia. Kun Mannerheim oli ulospäin viileä aristokraatti, oli hän Anderssonina kiivas ja juonitteleva konspiraattori, joka vaani tilaisuutta päästä valtaan, vaikka oli jo menettänyt muodollisen asemansa. ”Andersson” halusi muiden tekevän likaisen työn hänen puolestaan ja innokkaita salaliittolaisia Kai Donnerin johdolla löytyi. samaan aikaan Mannerheim varjeli visusti ulkoista kuvaansa yhtenäisen kansan symbolina, jota hän edisti, mutta jonka aseman hän saavutti oikeastaan vasta talvisodassa.

Virkaheitto kenraali oli 1920-luvulla vallanpitäjien kannalta kiusallinen hahmo; kenraalille kun ei tahtonut löytyä hänelle räätälöityä tekemistä…. Päättäviin asemiin häntä ei haluttu päästää sotkemaan hauraan itsenäisen demokratian ensiaskeleita. Mitä siis tehdä ylikunnianhimoiselle aristokraattiselle pyrkyrille?

Peli jatkui Mäntsälän kapinan aikoihin, jolloin Mannerheim vaani tilaisuutta saadakseen diktaattorin aseman. Svinhufvud oikeastaan ovelasti lopetti tämän pelin kutsumalla Mannerheimin vuonna 1931 puolustusneuvoston puheenjohtajaksi valtuudella nousta ylipäälliköksi sodan syttyessä. Tässä asemassa hänet sidottiin isänmaan palvelijaksi. Konspiraattori Andersson väistyi Mannerheimin aina ajoittain esiin pulpahtavaksi itsevaltaiseksi ja herkkänahkaiseksi sivupersoonaksi.

Puolustusneuvoston puheenjohtajana Mannerheim teki - resurssien puitteissa - oivaa työtä varustelutason kehittämiseksi, jonka taso olikin paljon parempi, kuin mitä siitä on sanottu. Mannerheim oli kuitenkin tavattoman pessimistinen, suorastaan defaitistinen sodassa pärjäämisen suhteen. Hän myös etukäteen selvästi aliarvioi suomalaisen sotilaan taistelukykyä.

Turtola liittyy siihen sankkaan joukkoon, jonka mukaan Suomella oli talvisodan alla vain kaksi vaihtoehtoa, joko päättää taistella tai kohdata Baltian kohtalo. Yhdistelmä, jossa aluksi olisi joustettu ja sitten – jos se ei olisi johtanut tulokseen – olisi taisteltu, ei näytä saavan ymmärrystä.

Mannerheim ja Paasikivi olisivat suostuneet Stalinin vaatimiin alueluovutuksiin, mutta heidän kantansa hävisi. Kaikkien todistajien mukaan Mannerheimin pessimismi oli kuitenkin kuin poispyyhkäisty, kun päästiin tositoimiin eli sotimaan.

Talvisodan sodanjohto oli ongelmallinen, koska Mannerheimin välittömät alaiset, Österman ja Öhquist olivat operatiivisesti ammattitaitoisempia kuin Mannerheim. Marsalkka tunsi heitä kohtaan alemmuudentunnetta. Tämä johti pahoihin erimielisyyksiin ja johtavien kenraalien sivuun joutumiseen kesken sodan. Mannerheim joutui turvautumaan yhä enemmän kenraali Airoon sodanjohtamisessa. Marsalkan kriittisyys joitakin kenraaleja kohtaan oli aivan liian rankkaa, jopa epäoikeudenmukaista ja väärää.

Talvisodan päättymisen osalta Turtola nojautuu mielestäni aivan liikaa Juho Niukkasen liittoutumisvaihtoehdon (länsimaat) kannalle ja kohdistaa syytöksiä Mannerheimin horjuvuuteen: länsimaiden apu olisi pitänyt turvata riittävän ajoissa. Taitaa olla tämän päivän asetelmat Turtolalla mielessä!

:::::::::::::::::::::::::

Mannerheim kehitti jo varhain toimintavan, jossa hän oli vaiti joukossa – esimerkiksi suuremmissa palavereissa – ja vasta aivan lopussa lausui mielipiteensä varmistettuaan selustansa. Myöhempinä aikoina hänellä oli tapana painostaa muita mielipiteidensä taakse, mutta ilmoittaa sitten - vastuutaan välttäen – että ”herrat tekevät päätöksen”. Kuitenkaan päätös ei olisi ollut mahdollinen ilman hänen painavaa mielipidettään. Mannerheim ikään kuin ulkoisti vastuunsa ja päätöksensä.

Myöhempiä aikoina päämajan kenraalit Heinrichs, Airo ja Tuompo arvostelivat Mannerheimia, mutta silloinkin pidäkkeet päällä. Syntyi erikoinen tilanne, kun Mannerheim johti ilman väliporrasta asioita henkilökohtaisella yhteydenpidolla: kaikki päämajassa olivat ikään kuin hänen suoria alaisiaan. Sen sijaan ryhmäneuvottelut, jossa asiantuntijat olisivat sanoneet mielipiteensä puuttuivat. Tämän on sanottu johtuneen esikuntakoulutuksen ja kokemuksen puutteesta. Syntyy vaikutelma, että nykyaikaiset - ja jo silloiset - johtamismenetelmät olivat hänelle täysin vieraita.

Mannerheim kehitti kenraalien keskuuteen venäläistyyppisen suosikkijärjestelmän, ja ”järjestelmän, jossa ei ollut järjestelmää” (Heinrichs). Jatkosodan aikana hänen itsevaltaiset piirteensä vahvistuivat ja hän ”sairastui” tai uhkasi erolla, jos ei saanut tahtoaan läpi. Mannerheimin oikuttelu kävi läheisten hermoille, mutta juuri kukaan – ehkä Airoa lukuun ottamatta - ei uskaltanut silloin sanoa vastaan, mikä tietysti olisi ollutkin urakehityksen kannalta kohtalokasta.

Päämajassa syntyi erikoinen asetelma, kun marsalkka oli täysin riippuvainen ympärillään olevien asiantuntijakenraaliensa mielipiteistä ja ammattitaidosta, jopa niin pitkälle, että lomia ei myönnetty lähialaisille edes jouluksi. Jää vaikutelma, että Mannerheim suorastaan pelkäsi jäävänsä yksin päämajaan ”adjutanttinsa kanssa”. Tästä huolimatta Mannerheim kidutti alaisiaan simputtamista muistuttavalla tyylillä. Muut suojelivat tästä piittaamatta marsalkkaa, koska hän toimi keulakuvana koko armeijalle - ja usein koko Suomelle.

Tarkkanäköisen kuvan marskista antaa Saksan armeijan yhteysupseeri päämajassa, kenraali Waldemar Erfurth, jonka mukaan Mannerheimilla oli ”samasta asiasta monta kantaa”. Tämä aiheutti kiusaantumista hänen läheisissään, joilta ei vastaavaa tietenkään hyväksytty.

Dramaattisen venäläisten läpimurron tapahduttua 9-10.6.1944 monet ovat kirjoittaneet enemmän tai vähemmän peitellysti, miksi venäläisten hyökkäysvalmistelua ei huomioitu. Heinrichs ei kuitenkaan julkaisemattomissa muistiinpanoissaan kätke syyllistä: se oli Mannerheimin luoma ”johtamisjärjestelmä”.

Mannerheimin muistelmia on pidetty epäluotettavina: iäkäs marski ei enää muistanut yksityiskohtia (tai unohteli tarkoituksella kiusallisia kohtia) ja haamukirjoittaja Aladar Paasonen ei ollut riittävän tasokas kirjoittaja.

:::::::::::::::::::::::

Turtolan teksti on sujuvaa, joskin monia asioita turhaan toistelevaa. Kirjan päämerkityksenä pidän Mannerheimin myytin murtamista rikkumattomana yleisen hyvän ajajana. Hän oli sodanjohtaja ja valtiomies puutteineen, kuten vaikkapa Paasikivi. On tärkeää oppia tuntemaan myös Andersson Mannerheim-myytin takaa.

Ilmeisesti vasta nyt voidaan historiaan jo ratsastaneesta Mannerheimista käydä keskustelua faktojen pohjalta.

sunnuntai 23. lokakuuta 2016

Pessimismin hegemonia ja optimismin privatisoituminen

YouGov-tutkimuslaitoksen taannoisesta verkossa tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi, että maailman paremmaksi muuttumista odottavat eniten kiinalaiset (41 prosenttia internet-kyselyyn vastanneista). Kiinalaiset ovat tässä kategoriassa täysin omaa luokkaansa. Tulosten tarkastelu muuttuu karuksi, kun mukaan otetaan lännen kehittyneet maat. Niinpä esimerkiksi saksalaisista 59 prosenttia on sitä mieltä, että maailma muuttuu huonommaksi. Paremmaksi sen ajatteli muuttuvan 4 (!) prosenttia saksalaisista vastaajista.

Suomalaisista ”peräti” 8 prosenttia ajattelee maailman muuttuvan paremmaksi (tosin huonommaksi sen ajattelee muuttuvan 67 prosenttia vastaajista). Mutta ei hätää: pessimismi vallitsee lähes koko läntisessä maailmassa. Otetaanpa esille pessimistien määrä muutamissa maissa: Norja 61 prosenttia (optimisteja 8 prosenttia) , Ruotsi 66 prosenttia (optimisteja 10 prosenttia), USA 65 prosenttia (optimisteja 6 prosenttia), Hong Kong 71 prosenttia (optimisteja 8 prosenttia), Ranska 81 prosenttia (optimisteja 3 prosenttia).

Entä missä ollaan optimistisimpia? Kiinan ykkösasema tuli jo todettua. Seuraaviksi sijoittuivat Indonesia (23 prosenttia) ja Saudi Arabia (16 prosenttia). Kaikki nämä ovat maita, joilla on piileviä tai näkyviä resursseja optimismin tueksi.

Ajan sekavat tapahtumat heijastuvat kautta koko maailman epätoiveikkaina näkemyksinä. Optimisteja on lähinnä niissä maissa, joiden taloudessa nähdään nousun elementtejä, joskin niissäkin odotukset ovat pääosin negatiivisia Kiinaa lukuun ottamatta, joka oli ainoa maa, jossa optimistien määrä ylitti pessimistien määrän.

Synkistely on siis globaali ilmiö. Voisi kai sanoa, että ihmisten maailma on huolien täyttämä. Mistä luvut tarkemmin ottaen kertovat? Ensinnäkin siitä, että ollaan aidosti ja objektiivisesti huolissaan siitä, mitä me olemme tekemässä maapallolle. Toisaalta tutkimus kertoo myös sen, että varsinkin lännessä ollaan menetetty optimismia dramaattisella tavalla. Se odotus, mikä 1960-luvulla oli, on kadonnut taivaan tuuliin.

Dramaattisesti kehitys näkyy Ranskassa ja USA:ssa. Viime mainittu voi olla yllättävä valinta Ranskan seuraksi, mutta kyllä amerikkalaisten – varsinkin välittömästi sodanjälkeisten vuosikymmenten synnyttämien - korkeiden odotusten muuttuminen ankeudeksi on ollut heille dramaattinen pettymys.

Vasemmiston näinä aikoina oireileva radikalisoituminen (Sanders, Corbyn) on myös osoitus turhautumisesta nykykehitykseen ja halusta saada jälleen nostetta vanhalle solidaarisuudelle. Näille ihmisille maailma näyttää rahakeskeiseltä umpiperältä, jossa vaurauden epätasainen jakautuminen on saavuttanut pöyristyttävät mittasuhteet.

Kysymys on myös kulttuurisesta odotuksesta. Ei ole nähty sellaista ”ihmisen jalostumista” paremmaksi kuin monet odottivat (tai toiveajattelivat). Varsinkin vasemmalla tämä on nähty käsittääkseni pessimismin perimmäisenä syynä. Sitä kuuluisaa ”elämän laadun” kohoamista ei ole nähty. Maailmanparannuksen aika on ohi? Jäljellä on viheliäinen matoinen maailma, joka ei anna lupausta paremmasta. Jäljelle on jäänyt yksittäisen ihmisen hyväntahtoisuus toista ihmistä kohtaan, mutta mistään laaja-alaisesta myötäelämisestä ei voida puhua. Rimpuillaan saavutettujen etujen vankina, mutta jäljellä on vähintään epäily, ettei niitä enää ansaita.

Paradoksaalista on, että keinot maailman parantamiseksi ovat ehkä paremmat kuin koskaan. Ne ovat vain loitontuneet tavallisen ihmisen käsityskyvyn ulkopuolelle. Voimattomuus heijastuu pessimistisinä tulevaisuuden odotuksina. Ryhdikkyyttä nähdään kuitenkin monilla osa-alueilla (ilmaston muutostalkoot, huoli ympäristöstä, eteneminen vaikkapa lääketieteessä ja tiedonvälityksessä), joka luo toivoa optimistisemmasta tulevaisuudesta.

Mitä ennakoimattomammalta tulevaisuus tuntuu, sen pahempi. Näkymä kansallisvaltion selkeyteen on hämärtynyt muun muassa globalisaation takia. Kiinnittyminen työn kautta yhteiskuntaan on myös höltynyt. Työpaikkojen saanti on esimerkiksi vaikeasti ennakoitavissa. Toista oli hyvinvointiyhteiskunnan alkuvaiheissa, jolloin kehitys näytti lineaariselta ja rahaa riitti. Monet kaipaavat päättäväistä tahoa (poliittista johtoa, auktoriteettia, mitä tahansa), joka löisi nyrkin pöytään, mutta kuinka moni vaikkapa Puolassa tai Unkarissa oikeasti haluaa demokraattisten oikeuksiensa pilkkaamista?

Jotain hämmentävää on, että em. YouGov-tutkimuksessa ranskalaisten nettoluku (81 pessimismin puolesta, 3 optimismin) on miinus 78. Ja ollaan syvällä Euroopan ytimessä! Ei voi välttyä ajatukselta, että erityisesti haastava monikulttuurinen rakenne terrorismipotentiaaleineen on osalle ihmisistä ahdistava kokemus.

Koen, että tässä pessimismitäyteisessä kulttuurissa meitä pyritään hallitsemaan maalaamalla tulevaisuus synkin värein, jos emme tee lähes uskonnollista parannusta. On kaksi vaihtoehtoa: joko asioiden ajatellaan oikeasti menevän pieleen tai sitten kansalaisia pelotellaan vähään tyytymisen tielle.

Raimo Sailas on muistuttanut meitä kolmesta talouskriisistä: 1970-luvun pääosin öljykriisistä johtuneesta kriisistä, 1990-luvun lamasta ja 2008 puhjenneesta finanssikriisistä (+ eurokriisistä). Tilanne on Sailaksen mielestä nyt pahempi kuin aiemmissa koettelemuksissa, sillä 1990-luvun laman alla Suomen velkasuhde/bkt oli vain 10 prosenttia. Tosin ei se ennen nykyistäkään kriisiä ollut enempää kuin 30-35 prosenttia, joka oli Euroopan alhaisimpia suhdelukuja. Sailaksen mielestä meitä vaivaa 10 vuotta kestänyt näivetystauti. Hän manaa jo seuraavaa kriisiä, joka olisi tulossa vuoden 2020 paikkeilla. Sailaksella on vanha levy päällä eikä hän hirveästi varioi talouspolitiikan mahdollisuuksia.

Tommy Uschanov toteaa kirjassaan ”Hätä on tarpeen” (Teos, 2015), että esim. Englannissa 1970-luvulla synnytettiin tarkoituksellisesti ”maailmanloppupuheita”, jotka nostivat Thatcherin valtaan.

Uschanov nostaa kirjassaan esille käsitteen ”hallinnon hallitsemattomuus” (overload = ylikuormitus), joka keskustelutti erityisesti Englannissa ja Saksassa 1970-luvulla. Monet kiivashenkiset keskustelijat arvioivat tuolloin, että ympärillä oleva yhteiskunta (valtiotaso, kuntataso) on ylikuormitettu (koska valtion on oltava kaikessa mukana) ja että poliitikot rohkaisivat kansalaisia odottamaan hallinnolta liikoja. Erityisen ongelmallisia ovat taitekohdat, jolloin pitkään jatkunut korkeasuhdanne vaihtuu talouden alamäeksi. Monet asiantuntijat havaitsivat jo 1970-luvulla overload-puheiden tarkoitushakuisuuden ja 1980-luvulla voitiin todeta, että puheissa ”ylikuormituksesta” ei ollut mitään perää.

Olen havainnut saman suomalaisessa keskustelussa koskien tätä aikaa, jota elämme. Suomi on Euroopan sairas mies! Kaikki on pielessä. Kaikki, mitä on tehty, on väärin. Onnettomat olot jatkuvat 20 vuotta, emme toivu tästä. Emme osaa markkinoida, emme osaa tehdä tuotteita, maksamme ihmisille liikaa palkkaa, hyvinvointiyhteiskunta on veltostuttanut meidät jne.

Kollektiivinen, kulttuurinen pessimismi on onnistuttu levittämään tehokkaasti kansalaisten keskuuteen, kuten edellä mainitun tutkimuksen Suomen luvutkin osoittavat. Viesti on selvä: kriisitietoisuuden on herättävä, on tyydyttävä aiempaa alhaisempaan sosiaaliturvan tasoon ja elintasoon, on saatava aikaan innovaatiosysäyksiä (Maailman talousfoorumin mukaan olemme ”enää” maailman toiseksi innovatiivisin maa) ja yhteiskunta on digitalisoitava….

Käytetäänkö uhkakuvia kansalaisten saamiseksi kuriin ja niukkuuden talouden kannattajiksi Snellmanin, Rytin ja Viinasen hengessä? Entä jos kysymyksessä onkin monesti mainittu ”uusi normaali”, johon olemme paraikaa sopeutumassa. Emme tule pääsemään vuosien 1994-2007 lähes neljän prosentin keskimääräiseen kasvuun, emmekä edes sodan jälkeisen ajan rautaiseen kolmeen prosenttiin, vaan joudumme tyytymään nollan ja kahden prosentin välillä olevaan kituuttamiseen – ainakin toistaiseksi.

Jos tyydymme ajatukseen, että elintaso ei nouse oleellisesti, vaan pysyy likipitäen paikallaan jää eriarvoistava tulonjako huoleksi. Tuntuu siltä, että yhteinen kakku jakautuu yhä epätasaisemmin.

Niin & Näin -lehden uudessa numerossa 3/2016 Marja Jalava - arvioidessaan Tommy Uschanovin kirjaa viiveellä – toteaa, että kysymyksessä saattaa olla historiasta tuttu ja aika ajoin toistuva edistysuskon ja kulttuuripessimismin välinen kamppailu. Onko tämän ajattelutavan ytimessä kulttuurisen pessimismin hegemonia, mutta samalla eriarvoisuudesta johtuva optimismin privatisoituminen?

perjantai 21. lokakuuta 2016

Finanssikriisin pitkä varjo – Deutsche Bankin kujanjuoksu

Uusliberalistisen talouspolitiikan muistomerkki on finanssikriisi. Myönnän, että lausahdus sisältää yksinkertaistuksen, mutta vakavastikin olen sitä mieltä, että 1980-luvulta alkanut rahamarkkinoiden vapauttaminen ”kahlehtivasta” sääntelystä oli luomassa pohjaa pankkimaailman ylilyönneille ja sittemmin kriisiytymiselle. Pankkimaailman säännöt oli osin luotu jo 1930-luvun laman yhteydessä. Hyvin monissa maissa toinen maailmansota aiheutti sääntelyn edelleen kiristymisen. Bretton Woods (1944-1971) oli sodan jälkeen raha- ja valuuttamarkkinoiden sääntelyn kivijalka, jolla rahan liikettä kultakantoineen voitiin hallita.

Yhdysvalloista alkanut sääntelyn purku alkoi osin 1980-luvulla ja kiihtyi 1990-luvulla. Se oli reagointia nykyaikaisen pankkimaailman murrokseen ja siten monista syistä välttämätöntä, mutta liian usein vapautumista käytettiin eksoottisiin rahan ”tekemisen” ratkaisuihin, joita valvonnalla ei pystytty enää hallitsemaan.

Valvonta on monitahoinen ja haasteellinen väline. Toisaalta uusliberaalit vaativat valvonnan löyhentämistä – onnistuen siinä – toisaalta rahamarkkinakatastrofin koittaessa syyttivät sääntelyn puutteita aiheutuneista vahingoista.

Aika yhtä mieltä ollaan siitä, että Yhdysvaltain asuntokupla ja sen puhkeaminen oli finanssikriisin keskeinen syy. Asuntolainoja tarjottiin maksukyvyttömille asiakkaille liittovaltion asettaman käsirahan houkuttelemana. Syvemmälle mentäessä taustalta paljastuu ”yhteiskunnallinen virheajattelu”: köyhät ihmiset haluttiin osallistaa amerikkalaiseen unelmaan (= omistusasunto) ilman, että heillä oli siihen tosiasiallisia taloudellisia edellytyksiä. Olen käsitellyt runsaasti uusliberaalien (Cato-instituutti, George Bush nuorempi) Ownership Society -ideologiaa (sillä ideologia se oli). Finanssikriisin keskiössä oli siis käsitykseni mukaan ”omistajuuden” käsite, mutta siitä enemmän joku toinen kerta.

Asuntojen hinnat kohosivat jyrkästi 2000-luvun alkuvuosina kovan kysynnän seurauksena saavuttaen huipun vuoden 2006 syksyllä. Pankit käyttivät varjopankkijärjestelmää apuna arvopaperistaessaan lainoja. Tällöin ne olivat valvonnan katveessa. Merkittävä taitekohta oli lainoihin sisäänrakennetun parin ensimmäisen vuoden korottoman jakson päättyminen. Silloin viimeistään paljastui asuntolainojen ottajien olematon maksukyky. Kovilla tuotto-odotuksilla sijoittajille myydyt arvopaperit romahtivat heti asuntojen hintojen romahtamisen perässä.

Seurasi valtava velkadeflaatioilmiö (asunnon laina oli suurempi kuin asunnon arvo), joka puolestaan laajeni koko rahamarkkinoiden kriisiksi.

Mutta miten kriisi saapui Eurooppaan ja erityisesti Saksaan, jota on totuttu pitämään vakauden takuutahona? Yritän seuraavassa taustoittaa Deutsche Bankin ongelmien syitä. Kriisi lähti purkautumaan Saksassa suhteellisen pienen IKB-pankin kautta.

Kun IKB ajautui vaikeuksiin finanssikriisin yhteydessä vuonna 2007, sen toimitusjohtaja Stefan Ortseifen sanoi, ettei IKB omistanut juuri lainkaan subprime-velkakirjoja. Tosiasiassa pankki nimenomaan omisti amerikkalaisia roskalainoja. Miten tällainen tietämättömyys on mahdollista ? Yksi konkreettinen syy oli se, että subprime-lainoista johdetut strukturoidut arvopaperit, CDO:t olivat luottoluokittajien arvioinneissa suurimmaksi osaksi AAA-papereita. Tämä ei tietenkään pitänyt paikkaansa. Käytännössä hyvät arvopaperit ja subprime-paperit sekoittuivat samanarvoiseksi kokonaisuudeksi, jolloin olisi tarvittu pätevä syyni niiden erottelemiseksi toisistaan. Tähän ei ollut malttia, koska pankin johto oli päässyt asuntoarvopaperien makuun juuri kuplan kehittymisen pahimpina vuosina ja kannusti omaa rahastoaan Rhineland Fundingia ostamaan kiihtyvällä tahdilla epäkuranteiksi osoittautuneita arvopapereita.

Miksi juuri saksalaiset pankit sortuivat laajemminkin tähän virheeseen? Commerzbank, Dresdner Bank (siirtyi vuonna 2009 Commerzbankin omistukseen) ja Deutsche Bank sekä Landesbankit myrkyttyivät epäkelvoista arvopapereista. On sanottu, että kysymys on kulttuurieroista saksalaisen ja amerikkalaisen ajattelutavan välillä. Väitteessä on varmaan paljon perää. Saksalaiseen ajattelun kuuluu sääntöjen tarkka noudattaminen ja luottamus pankkien väliseen informaatioon. Naiivi usko amerikkalaiseen pankkijärjestelmään ja sen valvontaan kostautui. Amerikkalaiset pankit ja varjopankit käyttäytyivät häikäilemättömästi ja salasivat sekä toisiltaan että eurooppalaisilta arvopaperien todellisen myrkyllisyyden asteen.

Saksalaisia on helppo syyttää naiiviudesta, jota amerikkalaiset käyttivät hyväkseen. Saksa jopa tunnettiin maana, johon saattoi kumota kaikkein heikoimmat arvopaperit, koska ostohaluja em. luottamuksesta johtuen oli. Saksalaisia suorastaan pilkattiin hyväuskoisuudesta.

Kun IKB:n Ortseifen haastettiin oikeuteen aiheuttamastaan 15 miljardin tappiosta, häntä vaadittiin palauttamaan palkkansa 805 000 euroa (!). Korvauksen pienuus kuvaa saksalaisten pankinjohtajien palkkatasoa. Samaan aikaan amerikkalaiset rehentelivät esim. 20 miljoonan dollarin palkkioillaan. Saksalaiset olisi helppo leimata typeriksi, kun eivät osallistuneet bonuskilpailuun täydellä eliksiirillä. Mutta tässäkin näkyy jälleen kulttuuriero.

On pakko puhua moraalista. Saksalainen varovaisuus, tarkkuus ja laskelmoivuus ovat kiiteltyjä asioita. Miksi sortuminen tapahtui finanssikriisissä ? On jäänyt käsitys, että konservatiiviset saksalaiset taistelivat korkeiden eettisten normien puolesta pitkään kuplien muodostumisvaiheessa. Lopulta IKB:n kaltaiset ”edistykselliset” pankit alun menestyksellisellä toiminnallaan houkuttelivat muut mukaan. Ja tottahan se on, että on vaikea välttää kiusausta, kun joku leventelee voitoillaan. Saksalaisten hurahtaminen tapahtui saksalaisella perusteellisuudella. Varomattomuus saavutti kohtuuttomat mittasuhteet, kun amerikkalaiset rupesivat Goldman Sachsin johdolla lyömään vetoa subprime-velkakirjojen markkinoita vastaan. Ne näkivät itsensä aiheuttaman romahduksen näköpiirissään. Silloinkin saksalaiset vielä ostivat alkuperäisiä CDO-arvopapereita hyvässä uskossa.

Finanssikriisin käynnistymisestä on kulunut 10 vuotta (katson kriisin alkaneen amerikkalaisen asuntokuplan huippuvaiheesta eli vuodesta 2006). Nyt on 10-vuotisjuhlien kunniaksi laskun maksamisen paikka: Yhdysvaltain oikeusministeriö vaatii Deutsche Bankilta 13 miljardin euron korvauksia huijauksesta asuntolainoista paketoitujen arvopapereiden kaupasta. Lohdutukseksi ei heikosti muutenkin menestyvälle pankille taida kelvata se, että 20 läntisen maailman merkittävintä pankkia on maksanut sakkoja ja korvauksia vuosina 2011-2015 peräti 290 miljardia euroa. Mukana on muitakin korvauksia, jotka ovat aiheutuneet markkinakorkojen ja valuuttamarkkinoiden manipuloinnista, rahanpesusta, huonoista sijoitusneuvoista ja veronkierrossa avustamisesta.

Kaiken lisäksi pankit ovat melkoisessa turbulenssissa koko pankkitoimintaa uhkaavien, talouden anemiasta johtuvien markkinamuutosten ja teknologisten innovaatioiden keskellä.

Pisteenä i:n päälle finanssikriisin päälle ja perään lomittui eurokriisi. Pertti Haaparanta käyttää eurokriisin syntymekanismista nimeä ”pääomien sisäänvirtauskriisi” tarkoittaen, että ”jostakin” virtasi rahaa eteläeurooppalaisiin kohteisiin, erityisesti kiinteistömarkkinoille. Rahaliiton syntyessä Euroopan köyhemmistä maista tuli lupaavia sijoituskohteita. Eurohan hävitti kurssiriskin ja alensi investointien rahoituskustannuksia.

Itse asiassa EU näytti toimivan juuri niin kuin sen pitikin. Mutta totuus paljastui pian. Tietenkin tässä voidaan kaivaa esille EU:n perussynti eli matala, ”saksalainen” korkotaso, joka on mahdollistanut rahan menekin. Matala korkotaso, jonka piti olla siunauksellinen EU:lle, on kääntynyt kuplien muodossa itseään vastaan. Maksumiehinä olemme me kaikki. Pari asiaa tämä kriisi on opettanut: suurilla maantieteellisillä heterogeenisesti kehittyneillä alueilla (jotka muodostuvat eri valtioista) ei voi olla sama korko eikä sama valuutta. Valitettavaa on, että historia on täynnä esimerkkejä vastaavista erehdyksistä. Niistä ei ole pystytty ottamaan opiksi.

Kymmenen vuotta siinä meni ennen kuin perinpohjaiset tarkastukset ovat vihdoin päättymässä. Tarkastusten kesto on suorassa suhteessa tehtyjen virheiden määrään. Viime aikoina on ennusteltu uuden pankkikriisin syntyä. Onhan se teoriassa mahdollista, mutta konkreettista aiheuttajaa on vaikeaa tietää.

keskiviikko 19. lokakuuta 2016

Venäjä: haaste, uhka, oletus, realiteetti

Venäjää joko vähätellään tai sen merkitystä (uhkana) liioitellaan. Jyri Häkämies sanoi aikanaan kuuluisasti, että Venäjä on haaste, haaste, haaste. Ulkomailla, kun puhuu niin ”käännösvirheitä” tuppaa tulemaan. Niinpä Häkämiehen puheenvuoro käännettiin meillä muotoon ”uhka, uhka, uhka”, jolloin saatiin vähän hauista uutisointiin.

Katsaus lähihistoriaan: Vuonna 2010 Jyrki Katainen ja Aleksander Stubb todistelivat, ettei Venäjä ole suurvalta vertaamalla sen asemaa maailmantaloudessa keskitason kilpakumppaneihin. Herrat totesivat, että Venäjän talous on Hollannin kokoinen. Lehdet tarttuivat innokkaasti mokaan: Venäjän bkt oli tuolloin 1500 mrd dollaria ja Hollannin bkt 800 mrd dollaria. Sitä paitsi kumpikaan ei ottanut huomioon sitä kokonaiskirjoa, jolla maiden suorituskykyä voidaan mitata: on esimerkiksi poliittisia ja sotilaallisia resursseja.

Itseasiassa voisi sanoa, että kuultuaan tarpeeksi vähättelyä Venäjästä Putin käynnisti ”suurvaltaprojektinsa”, joka on nyt täydessä käynnissä.

Katsaus keskipitkän aikavälin historiaan: Ulkoministeri Eljas Erkko evästi syksyllä 1939 Moskovaan kriittiseen neuvotteluun matkannutta J.K. Paasikiveä seuraavasti: ”Unohtakaa, että Neuvostoliitto on suurvalta!” Erkko tarkoitti, että Stalinin ja Molotovin puheita piti pitää uhoamisena, mutta ei vakavasti otettavina uhkavaatimuksina: sota ei syty.

Milloinkahan meillä löydetään terve suhtautuminen naapuriin? Joko kansalaisia pelotellaan jatkuvilla uhkakuvilla tai sitten vähätellään idän tehotonta jättiä. Loppujen lopuksi tavallisella rauhallisella kansalaisella, joka ei elämöi netissä, saattaa olla tasapainoisimmat mielipiteet Venäjästä.

Melko tasapuolisen puheenvuoron aiheesta käyttää mielestäni Timo Vihavainen tuoreessa blogikirjoituksessaan ”Viisasten kerho”. Hän arvioi Martti Ahtisaaren Jaakko Iloniemen ja Tapani Ruokasen kirjaa ”Miten tästä eteenpäin?” (Docendo, 2016). Arvio on pääosin myötäsukainen Vihavaisen kiittäessä keskustelukirjaa tasapainoisuudesta ja idearikkaudesta. Puutun tässä kohtaa vain Vihavaisen arvioon keskustelijoiden Nato-kannasta, jossa hänen ymmärtämisensä loppuu. Tarkemmin sanottuna hän arvioi varsin terävästi kolmen Nato-myönteisen herran kritiikittömiä Nato-kantoja: ”Miksei Nato ole Suomelle kelvannut? Siihen liittymisestä seuraavia ongelmia ei valitettavasti viitsitä (kirjassa) edes analysoida. Se nyt vain on niin, että Venäjä valehtelee (sanovat kirjoittajat), jos (Venäjä) sanoo Naton uhkaavan itseään. Niinpä kai. Siitä huolimatta on ilman muuta syytä odottaa sen vastasiirtoa sellaisessa tapauksessa. Se kun nyt vain on pelin sääntöjen mukaista. Ja mitä nyt pitäisikään sanoa siitä, että Naton jäsenenä kukin valtio sitoutuu auttamaan muita, jos niiden kimppuun hyökätään? Eihän tässä ole sen vähempää kuin sama automaatti, joka aikanaan teki maailmansodasta todellisuutta. Mitä etuja Natoon liittyminen voisi juuri meille tuoda kahdenvälisiin takeisiin verrattuna? Alan miehiltä olisi odottanut selvempää tekstiä.” Näin siis Timo Vihavainen pöllyttää kirjoittajakolmikkoa.

Sanoisin, että tähän on totuttu: koska Venäjä on kansainvälisen näyttämön konna, ei sen asemaa tarvitse analysoida saati, että sen tarkoitusperiä yrittäisi ymmärtää. Sen asemaan ei pidä asettua eikä pohtia ketjureaktion mahdollisuutta, jos provosoimisesta provosoidutaan.

Tässä siis paljastui vähättelyn ja liioittelun lisäksi yksi lisäaspekti Venäjään suhtautumisesta, nimittäin välinpitämättömyys. Itse asiassa Eljas Erkon evästyksiin liittyi vähättelyn lisäksi myös tämä välinpitämättömyysaspekti: (Neuvostoliiton kanta) ei voisi vähemmän kiinnostaa.

Oma lukunsa ovat sitten tarkoitushakuiset ja systemaattiset Venäjä-kritiikit johtavissa tiedotusvälineissä, varsinkin Helsingin Sanomissa: perustetaan oikein Itämeren kirjeenvaihtajan tehtävä. Se takaa, että Itämeri pysyy esillä. Eihän tässä mitään periaatteellista ongelmaa ole, jos lehti käsittää Itämeren valtioiden väliset suhteet voittopuolisesti hedelmällisiksi, mitä ne todellisuudessakin ovat verrattiinpa niitä mihin maailmankolkkaan tahansa.

Voisinko lausua toiveen, että kirjeenvaihtaja keskittyisi voittopuolisesti ”Itämeri – rauhan meri” -teemaan, sillä sitä laiminlyödään toistuvasti? Itse asiassa kymmenien vuosien ajan Itämeri on ollut juuri rauhan meri.

Pisimmällä Venäjä-suhteissa ovat ne, jotka ovat löytäneet tasapainon kritiikin ja yhteistyömahdollisuuksien välillä. Heitäkin onneksi on. Valitettavasti on myös Juho Rommakkaniemen (Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö) kaltaisia spekuloijia, joka rakentelee loputtomia oletuksia (”EU-jäsenyyden myötä Suomen poliittinen painostaminen tai alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen on lähes sama kuin se tehtäisiin Saksaa tai Ranskaa kohtaan”), joiden varaan hän rakentaa omia oletuksiaan (”Nato-jäsenyyden myötä kynnys painostaa tai loukata Suomea alueellisesti nousisi äärimmäisen korkealle. Se olisi sama kuin myös Iso-Britanniaa ja Yhdysvaltoja vastaan hyökkääminen”). Koko lähestymistapa perustuu spekulointiin Suomesta itsestään selvänä hyökkäyksen kohteena, jos emme kiireesti liittoudu. Historia on Rommakkaniemen ylemmyydentunteelle lähinnä rasite.

Aivan viime päivinä on lisätty kierroksia erilaisiin uhkakuviin. Puolustusministeri Niinistö - joka tuntuu kaipaavan jännitystä elämään - vilauttaa Ahvenanmaan oikeudellisen aseman muuttamista (joka onneksi on tyrmätty) ja Liettuan presidentti Dalia Grybauskaiten kävi pelottelemassa Venäjän tulevilla aikeilla (vähänpä hän luottaa Natoon). Lopulta presidentti Niinistö kertoi ironisesti uskovansa, että ahvenanmaalaiset ovat tarkkoja pienten vihreiden miesten suhteen. Niinistöllä oli suuria vaikeuksia pitää pokka kaiken tämän hysteerisen puheen keskellä.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Onko Yhdysvallat lisäämässä vai vähentämässä panostaan lännen etuvartiona? On arvailujen varassa minkälaista liittolaispolitiikkaa valittu presidentti noudattaa. Paineet eristäytyä ja vetäytyä kustannuksista ovat suuret. Ainakin eurooppalaisten Nato-valtioiden omavastuut tulevat kasvamaan.

Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden painoarvo ei ole vähentynyt, vaan lisääntynyt sitä mukaa kuin Venäjää aliarvioidaan tai (sen uhkaa) yliarvioidaan.

maanantai 17. lokakuuta 2016

Alenevien palkkojen lait

Juha Siltala on laatinut Kalevi Sorsa -säätiön toimeksiannosta syyskuussa 2016 ilmestyneen raportin ”Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta”. Alaotsakkeena on ”Uuden talouden keikka- ja silpputyö paluuna entiseen”.

Raportissa Siltala palaa niihin teemoihin, joita hän on ansiokkaasti pitänyt esillä tutkimustyössään. Pelkistetysti Siltalan ajattelulle voisi antaa nimen ”työn huononemisen historia”. Paljon on asioita jotka tämä käsite pitää sisällään: Mikä on tämän kehityksen historiaulottuvuus? Mikä on teknologian osuus? Entä miksi monet ovat kuitenkin tyytyväisiä työn satunnaistumiseen, sen silppuluonteeseen? Paljon on kysymyksiä, joihin Siltala pyrkii vastaamaan. Itsekin heitän joitakin haasteita joukkoon.

Miksi raha ei enää kierrä työn kautta kysynnäksi ja turvallisuudeksi, mihin olemme tottuneet ns. hyvinvointiyhteiskunnan aikana 1960-luvulta 1990-luvulle? Siltala kysyy avainkysymyksen: ”miksi alusta- ja keikkatalous palauttaa palkkatyön alkumuotoonsa, päiväläisen satunnaistöiksi?”

Mainion esimerkin menneiden aikojen käytännöistä kertoo Pentti Haanpää teoksessaan ”Noitaympyrä”, jota Siltala lainaa. Metsätyönjohtaja Pate Teikka valitti nimismiehelle, että tukkityömaa alkoi muistuttaa taistelutannerta, kun hänen hevosensa kuoli verensyöksyyn. No, nimismies käyttäytyi kunnon virkamiehen tavoin ja rajoitti ajoa, jonka seurauksena Teikka sai siitä hyvästä lopputilin. Teikan toimeksiantaja, metsäpäällikkö selitti: ”Niin, te näette asiat liian monelta puolelta! Te olette kai väärällä uralla. Te myönnätte itse asemanne vaikeaksi. Me emme tahdo pitää teitä vaikeuksissa. – – Kerran huomaatte, että tämä maailma on otettava tällaisenaan. Ehkä sitten sovimme työskentelemään yhdessä.” Siinähän se tuli: ”maailma on otettava tällaisenaan”. Jos rupeat ”parantamaan” sitä, huomaat olevasi heikoilla.

Tämän kirjoittajan työura osui sikäli oikeaan rakoon, että työt, joita tein tulivat palkituksi kohtuullisesti ja työura kesti – vakinaisesti - kokopäiväisesti yli 35 vuotta. Ahkeruus palkittiin. Voi olla, että jälkikäteen historiaa tutkittaessa ajanjakso nimetään ”palkkatyön kultaiseksi ajaksi”.

Nyt on toisin. Tosin, kun tilastoja katsotaan keskiarvolukuina, näyttäisi siltä, että muutokset eivät ole suuria. Kokopäivätyö on edelleen vallitseva työn tekemisen muoto.

Tarkemmassa tarkastelussa kuva muuttuu.

Tilastot näyttävät, että määräaikaista osa- tai kokoaikatyötä tekevien määrä on itse asiassa laskenut (vuonna 1997: 339 000, vuonna 2015: 322 000), mutta jatkuvaa osa-aikatyötä tekevien määrä on lähes kaksinkertaistunut (vastaavasti 115 000 ja 219 000). Numerot ovat numeroita, mutta käytännössä kysymys on toimeen tulemisesta.

Siltala toteaa: ”Julkinen keskustelu alkaa kallistua siihen suuntaan, että työtä ei enää synny, jos siitä pitää maksaa elantoon riittävä palkka. Jotta tekemätön työ tulisi tehdyksi ja halpatyö kelpaisi, sen vastaanottamista pitäisi tukea ja yleissitovia työehtosopimuksia vastaavasti heikentää”.

Tilastoista löytyy tukea arkihavainnoille: alle vuoden kestäneiden UUSIEN työsuhteiden osuus kaikista työpaikoista on noussut 40 prosentista 60 prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan epätyypillisiä työsuhteita oli vuonna 2014 jopa 530 000. Saksassa vuonna 2009 joka toinen työsuhde oli määräaikainen. Siltala: ”Aina 1990-luvulle asti työpaikat merkitsivät sosiaalista nousua ja yhteiskunnallista integraatiota, nyt polarisaatiota ja sosiaalista laskua”.

Yhdysvalloissa vastaava kehitys on tapahtunut jo aiemmin: kansainvälisesti kilpaillut sektorit ovat alttiita palkanalennuksille ja töiden ulkoistamiselle, mikä on ollut Donald Trumpille vaaliase hänen luvatessaan työpaikojen palauttamista takaisin Yhdysvaltoihin. Haaste on kova, sillä työtä on siirretty monimutkaisin ratkaisuin esimerkiksi Intiaan. Seuraus on ollut selvä: yritysten voitot ovat kohonneet ennätyskorkealle.

Töitä riittää myyntiedustajille, puhelinmyyjille, franchising-yrittäjille…. Näitä töitä ei vältellä vanhojen hyvien aikojen kaipailusta johtuen, vaan koska palkalla ei tule toimeen.

Lähestyykö tilanne 1930-luvun lamaa, jolloin palkat saattoivat jopa puoliintua – silloinkin kansainvälisen kilpailun seurauksena - samalla kun ammattiyhdistys oli lyöty matalaksi? No, tänä päivänä työntekijäjärjestöt ovat vielä voimissaan - muutostrendejä on kuitenkin ilmassa.

Monia töitä tehdään nykyisin nettivälittäjien ja digitaalisten palvelualustojen kautta. Työ on monilta osin muuttunut keikkataloudeksi. Joskus tulee mieleen, että työt ovat muuttuneet ”lisätyön” luontoisiksi. Ne sopivat lisätienestäjä haluaville perheenäideille ja opiskelijoille, mutta karmea totuus on, että ne ovat korvanneet myös työssäkäyvien aikuisten kokopäivätyötä. Asiakkaat ja välittäjä hyötyvät, mutta työtä ei riitä työntekijän elannoksi.

Uusissa ”välittäjiin” perustuvissa töissä ei muodostu työsuhteita, joiden kautta välilliset työvoimakulut hoidetaan automaattisesti. Työn tekemisen välineet siirtyvät usein työntekijän harteille (Uber-kuskit). Sama logiikka alkaa koskea myös toimittajia, juristeja ja kirjanpitäjiä.

Osassa töistä on siirrytty työsuhteesta työkorvausmalliin. Mallissa toimeksiantaja ei maksa välillisiä työvoimakuluja. Työvälineenä käytetty auto voi olla nuoren työntekijän vanhempien, jotka maksavat bensakulut. Työntekijät voivat olla tyytyväisiä työn vapauteen – heidänhän tarvitsee huolehtia vain työn suorittamisesta. Siltala: ”Kuljettajan toimeentulo perustuu siis tulonsiirtoon kotitaloudelta työnantajalle: vanhemmat maksavat kansalaispalkkaa autokuluina, että lapsi saattoi elää työllään”. Lisätienestinä edellä kuvattu on OK, mutta onko mahdollista, että kyseisiä töitä hoidetaan jatkossa päätyönä, jolloin entisen mallinen perheen perustaminen ja asunnon hankkiminen vaikeutuvat oleellisesti? Jatkuva passissa olo ei mahdollista normaalia perhe-elämää.

Palkkatyö palautuu jälleen historialliseen kontekstiin. 1800-luvulla työhön kutsuttiin tehtaaseen vain silloin, kun tehtaassa oli tarvetta (nyt nollatuntisopimukset!) . Olen käsitellyt tätä aihetta tarkemmin blogikirjoituksessa ”Friedrich Engels – kapitalisti, jonka sydän sykki työväelle” (26.4.2015).

Uudentyyppisten työpaikkojen myötä työmahdollisuudet myös lisääntyvät. Työtä on siis tarjolla, mutta aiempaa huonommalla palkalla. Kun verovaroin pystytetty hyvinvointipalvelujen verkosto on rakennettu eri olosuhteissa, voi sen ylläpito vaikeutua oleellisesti uusissa palkka-aleoloissa.

Osassa alustatalouden yrityksistä ovat työsuhteet palanneet. Niissä on siis edetty perinteisen palkkatyön suuntaan. Parhaimmillaan kehittyy uudentyyppisiä ammattilaisia, jotka saavat kunnollisen korvauksen työstään. Epäilen kuitenkin, ettei tarpeeksi. On kehittynyt kokonaisia työntekijöiden armeijoita, jotka tekevät työtä epätyypillisesti. Yhdysvaltojen työvoimasta jo nyt 35 prosenttia on freelancereita, Suomessa vasta 2 prosenttia! Yhdysvalloissa he ovat usein kovan luokan ammattilaisia. Britanniassa on eniten itsensä työllistäjiä.

Itsensä työllistäjien tulotaso on alhaisempi kuin palkansaajilla. Melkein puolet heistä kuuluu Suomessa alle 18 600 euroa vuodessa ansaitseviin. Freelancerit ovat usein tyytyväisempiä työhönsä kuin palkansaajat johtuen työn joustavuudesta, kontrollivapaudesta ja siitä, että voi työskennellä kotona. Toisaalta freelancer joutuu hoitamaan kaikki työhön liittyvät oheistehtävät, joille ei usein lasketa aikaa. Rahapulakin saattaa olla jatkuva seuralainen.

Työttömyys tai epätyypilliset työsuhteet kohtaavat myös korkeasti koulutettuja. Saksassa toiseksi suurin työttömiksi valmistuneiden joukko on yliopistotutkinnon suorittaneet.

Kun ennen sosiaalinen koheesio toimi elintason kohottajana, on nyt täysin realistista odottaa alenevaa kierrettä omien lasten osalta. Kotoa annettu tuki tai perinnöt voivat pelastaa joksikin aikaa, mutta suhteellinen köyhtyminen on todennäköinen vaihtoehto. Työnteon vapaus, irtautuminen perinteisestä palkkatyöstä voi merkitä köyhyystuomiota.

Usein korostetaan teknologisen kehityksen aiheuttamia tappiota urakierrossa. Aivan vallitsevaa on kuitenkin yhteiskunnan valtasuhteiden kautta tapahtuva ihmisen alistaminen. Työntekijän kohtaloista päätetään isommissa pöydissä. Siltala viittaa Englannin koululaitoksen pyrkimykseen vahvistaa oppilaita kohtaamaan vaihtuvat työsuhteet. Sosiaaliturva jää tulevaisuudessa yhä useammin omalle kontolle.

Monille työpaikka on elämän tärkein tunnustus. Juuri se on kuitenkin nykyisin hauras elementti ihmisen elämässä. Ihmisten nettopalkkatoiveet ovat tutkimusten mukaan alentuneet sitä mukaa kuin taantuma kestää ja kestää. Suuri osa ihmistä ottaisi mitä työtä tahansa vastaan, jos sitä olisi tarjolla. Kuitenkin on syytä valmistautua siihen, että osa työntekijöistä luopuu kokonaan työnhausta ja yrittää keplotella jotenkin eteenpäin.

Näyttää siltä, että nykyinen työpaikkakulttuuri silloinkin, kun se toimii ei tuota sitä talouskasvua, mihin aiemmin totuttiin. Ei synny uusia innovaatioita riittävästi. Miksi? Koska alustatalous käyttää jo olemassa olevia resursseja (Uber-autot, vuokrattavat kodit) synnyttämään uutta. Alustalouden ongelma on myös sitoutumisen puute niihin työntekijöihin verrattuna, jotka työskentelevät vakituisessa pakkatyössä.

Kun ihmisiltä vaaditaan koko aikaista omistautumista palkkatyölle, syntyy turhautumia, koska uusi palkkatyö uusissa muodoissa ei tuo tullessaan entisenlaista turvallisuutta. Nykyisyys huutaa uudentyyppistä sosiaaliturvaa, joka kattaisi ihmisten turvallisuushakuisuuden.

Perustulosta puhutaan paljon, mutta sen ongelma on sen matalaksi jäävä taso. Työssäkäyviä ei voi rasittaa uusilla menoerillä. Tarvitaan valtavan laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta veroparatiisit ym. saadaan rahoittamaan perustuloa.

Palkkatyö historiallisena väliaikaisratkaisuna – sillä sitä se on – osoittautui hedelmälliseksi niin kauan kuin sitä kesti (tai niin kauan kuin sitä kestää). Se on taannut yhteiskuntarauhan, vakauttanut pääomaliikkeitä, se on mahdollistanut oman työn pysymisen riittävällä tasolla, jolloin ei ole tarvinnut olla koko ajan mittauttamassa työpanostaan markkinoilla. Se on mahdollistanut kiinteän perhemuodon ja sillä on torjuttu yhteiskunnallista polarisaatiota.

Horjuuko yhteiskuntarauha? Monet ovat sitä mieltä, ettei niin tapahdu kuitenkaan. Talouden stagnaatio pikemminkin ylläpitää ”pakkorauhaa”, koska työtilaisuuksia ei yksinkertaisesti ole. Keskiluokan sosiaalinen nousu ja vaurastuminen jäivät teolliselle aikakaudelle. Pirstoutunut tuotanto ei tuota poliittisia tai yhteiskunnallisia luokkia, jotka olisivat edellytys joukkovoiman laajemmalle esiintymiselle. Samaan lopputulokseen johtaa yhä jatkuva yksilöllistymiskehitys.

Juha Siltalan raportti ei jätä kylmäksi. Se on analyyttinen ja tiivis yhteenveto työnteon ja siitä maksettavien korvausten maailmasta. Synkänoloinen? Kyllä, kuten aina häneltä, mutta toivottavaa olisi silti, että siihen tutustuttaisiin työpaikoilla. Muutokset omassa työympäristössä eivät lopu taantuman päättymiseen.

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Raja railona aukeaa….

Kun tarkastellaan turvallisuuspoliittista ympäristöä, niin tarkastelu kohdistetaan usein aivan lähialueeseen, jopa aivan valtakunnan rajaan. Näin on asia erityisesti Suomen itärajan suhteen. Kun katsotaan lähelle, ei nähdä kauas. Markku Kuisma ottaa asiaan kantaa T&Y-lehden haastattelussa numerossa 3/2016: ”Kun ei tunne historiaa, on tuomittu toistamaan sitä”.

Meillä on vahvana ajatus Venäjän uhasta. Ottamatta tässä kantaa uhan todelliseen luonteeseen on selvää, että Suomessa Yhdysvallat nähdään Venäjän vastavoimana. Tällä hetkellä turvaudutaan tiukasti USA:han kaikessa turvallisuuspoliittisessa ajattelussa.

Joskus olisi tähdellistä pohtia asioita myös Yhdysvaltain strategioiden näkökulmasta. Miten tärkeä Suomi on USA:n turvallisuuspoliittisessa rakenteessa?

Eli mitkä ovat Yhdysvaltain maailmanlaajuisen geostrategian suunnat?

Hyvin monet asiantuntijat näkevät Yhdysvaltain painopisteen olevan tällä hetkellä Tyynellä merellä ja Tyynen valtameren reuna-alueilla. On syytä pohtia, mikä asema Euroopalla tai Itämerellä on tässä kontekstissa. Kiina vahvistuu ja koko Tyynen meren alue on priorisoitu yhä tärkemmäksi USA:n turvallisuuspoliittisessa ja taloudellisessa ajattelussa. Muita tärkeitä alueita ovat Lähi-Itä, Eurooppa ja Venäjä. Pohjola liittyy Euroopan kautta strategiaketjuun. Mutta Pohjois-Eurooppa ei ole mikään ”hyvin tärkeä paikka”. Repeääkö USA tosipaikan tullen jokaiseen kriisipesäkkeeseen, ja kuinka monelle alueelle? Verbaalisesti vastaus on varma: kyllä repeää, mutta on kysyttävä, mikä on kasvavan isolationismin merkitys, vaikka Donald Trump ei tulekaan valituksi presidentiksi. En ainakaan laskisi Naton viidennen artiklan varaan, koska se on sanamuodoltaan todella väljä. Kuisma korostaa, miten tärkeää on tarkastella tätä strategiakokonaisuutta eikä ”toistella arvoyhteisöfraaseja, jotka reaalimaailmassa eivät paljon paina”. Hyvin sanottu. Meillähän on ollut melkein pakkomielteinen ajatus ilmoittaa kovaan ääneen kuuluvamme läntiseen arvoyhteisöön, jonka Nato-jäsenyys vasta vahvistaa. Ensinnäkin tätä ei tarvitse korostaa, koska ilman muuta me kuulumme läntisen yhteisöön läntisellä arvoperinteellä (ja voimme toimia siinä jopa esimerkkinä). Tässä on jokin uskonvahvistuskuvio, jota täytyy toistella ehtimiseen.

Kuisma korostaa Ruotsi-Suomen rauhansaareketta. Se voisi olla Itämeren alueen rauhan tukipilari, koska kumpikin maa on säilyttänyt liittoutumattomuuden perusperiaatteen. Ruotsi-Suomen akseli voisi ehkäistä kummankin maan sotkeutumista kansainvälisiin kriiseihin. Suomenlahden eteläpuolella on valtioita, jotka haluavat jatkaa varustautumista USA:n suojissa.

Ruotsi ja Suomi voisivat toimia kylmän sodan kaltaisen leiriytymisen vastavoimana, niin kuin ne itse asiassa toimivat jo kylmässä sodassa. Turhan usein keskustelua viedään puolustusliiton suuntaan. Riittää, kun molemmat harjoittavat yhteistoimintaa nykyistä tehokkaammilla puolustusvoimilla. Eikö siis olisi parasta tukeutua ensin omiin puolustusvoimiin ja sitten Ruotsiin? Se varaus tietenkin on jätettävä, että Ruotsi ei ole satavarma kumppani/liittolainen missään olosuhteissa. Niinpä Suomen on varauduttava ensisijaisesti oman iskukykynsä kehittämiseen.

Euroopassa vallitsevan tilanteen ymmärtämistä hankaloittaa suhdeverkostojen nykyinen hajanaisuus (Puolan ja Unkarin suhde EU:hun, Turkin suhde Natoon jne.) ja uskottavuuspuute. Paradoksaalisesti voidaan sanoa, että tiukat liittoutumisen (ja liittoutumattomuuden) rajat estivät etupiirirajojen loukkaukset Euroopassa kylmän sodan aikaan. Taistelua käytiin ns. kehitysmaissa, joiden osalta etupiiriajattelu oli hahmottumattomampi.

Vaikuttaa siltä, että nykyinen hiljaa hivuttautuminen länteen aiheuttaa tavattomasti ärtymystä Venäjällä. En pysty arvioimaan, mikä yhteys tällä on esimerkiksi venäläisten koneiden aluerajarikkomuksiin. Yllätys ei olisi, jos Venäjä haluaa muistuttaa olemassa olostaan ja kokee Naton tunkeutumisen iholle vastenmielisenä aggressiona. Tästä ei kuitenkaan pitäisi vetää Suomessa eikä muualla hätäisiä johtopäätöksiä. Toisin kuitenkin tapahtuu: meillä keskeiset mediat dramatisoivat kaikkea Venäjään liittyvää suurin otsakkein ja valtavilla palstamillimerimäärillä. Kuisma nimeää Suomen ”reuna-alueeksi”. Hän niputtaa Britannian ja Skandinavian maat tosilleen läheisiksi kumppaneiksi, kun taas Suomelle Saksa on turvallisuuspoliittisessa merkittävyydessä vähintään brittien luokkaa. Suomi on reuna-alueena joutunut turvautumaan Saksaan kahdessa maailmansodassa ja tavallaan nytkin EU:n puitteissa.

Kuisman mielestä meitä revitään Baltian kautta itäisen Keski-Euroopan sotaisaan Venäjä-vastaiseen blokkiin, kun meidän pitäisi asemoida itsemme pohjoismaiseen ”rauhan ja demokratian saarekkeeseen”. Kuisma ei halua mantereen isojen valtioiden väliin ”tappotantereeksi”. Tässä ajattelussa on itua. Nato-pohdinnoissa muistetaan aina ottaa esille maamme vastuu Baltiasta.

Tärkeintä on kuitenkin luoda edellytyksiä rauhanponnisteluille. Edellä on käsitelty pahimman vaihtoehdon skenaarioita. Hyvä niitäkin on pohtia, mutta Suomen vaihtoehtoiset roolit a) lännen etuvartiona, b) lännen ja idän rauhanponnistelujen etuvartiona pitäisi asettaa tärkeysjärjestykseen selkeästi. Tällä hetkellä Suomi pyrkii kiinnittymään turvallisuuspoliittisesti länteen yhä tiukemmin ja vain vakuuttamaan Venäjälle, että Suomen varustautuminen ja sotilasyhteistyö ei ole suunnattu Venäjää vastaan.

Tämä kirjoituksen pääviesti on kuitenkin se, että USA:n globaalit tavoitteet ovat niin laajat, että Itämeri on vain yksi alue, joka kilpailee sen huomiosta. Meillä on naiiveja odotuksia, että Suomella on erityissuhde USA:han (vrt. aiempaan ”erityissuhteeseen Venäjään”).

Keskeiset mediat meillä liputtavat Natoon liittymisen puolesta. Jos lukee lehtien Nato-kannoista, niin ainoa asia, jota ihmettelee on, että mikä tässä Natoon liittymisessä mättää, eikö sen olisi pitänyt jo tapahtua? Tähän on yksi syy: kansalaiset, joiden enemmistö on Natoa vastaan.

Siksikin on tärkeää, että Markku Kuisman kaltaiset tutkijat esittelevät vaihtoehtoisia strategioita.

lauantai 15. lokakuuta 2016

Bob Dylan - like a rolling stone

Kuulun niihin Dylanin kuuntelijoihin, jotka olivat liian nuoria, kun hän teki läpimurron 1962-63. Olen opiskellut hänen uransa alkuaikoja myöhempinä vuosina. Ehkä ihan kaikki eivät ole olleet niin suuria Dylan-faneja kuin nyt sanovat. Sama koskee tietysti rock and rollia. On helppoa tarkistaa 1950-luvun lopun Mitä, Missä, Milloin kirjojen levytilastoista, ettei rock and roll ollut ostavan yleisön suuressa suosiossa.

Dylan on historiallisessakin mielessä suuri. Minua kiinnostaa jostakin kumman syystä kunkin ilmiön varhaishistoria. Kun ilmiöstä tulee rutiinia tai kun kaikki vannovat ilmiön nimiin, kadotan suurimman mielenkiinnon. Niinpä Dylan symboloi minulle edelleen kansalaisoikeusliikettä, Vietnamin sodan vastaisuutta ja nuorisokulttuurin nousua. Myönnän avoimesti, etten ole pysynyt mukana hänen uransa kaikissa käänteissä.

Kirjoitan siitä, mikä Dylanissa minua eniten kiinnostaa, en siitä, mikä on hänen uransa kokonaisvaikutus.

Ensinnä kuitenkin kommentti kirjallisuuden Nobeliin. Kuulun ilman muuta niihin, jotka kannattavat Nobelin ”uutta aluevaltausta”, vaikka jotkut sanovatkin, että tämän jälkeen mikään ei ole pyhää. Moni kirjallisuuden Nobelin saaja on ollut suurelle yleisölle tuntematon, ja tuntemattomaksi on jäänytkin. Nyt ei ole kysymys tästä. Monet niistäkin, jotka eivät välitä ”nenäänsä laulavasta mumisijasta” tietävät nimen ja tietävät, mitä palkitulta odottaa.

Palkinto on samalla hieno tunnustus rock-lyriikalle yleensäkin. Meillä Suomessa esimerkiksi Juice Leskinen ja Heikki Harma ovat kansainvälisestikin katsottuna huippusanoittajia. Ajatellaan vaikka niinkin arkista Hectorin sanoitusta kuin ”Mä jäin kii” (Elvis Presleyn ”I Got Stung”). Mitään ei jätetä sanomatta. Kuka sanoikaan, että Rauli Somerjoen parhaita rock-tulkintoja kuunnellessa voisi luulla, että rock and roll on keksitty Suomessa! Yksi avain tähän on, että Hector ahtoi ”Mä jäin kii” -sävelmän täyteen sanoja: ”tuoli hetki kohtalon”.

Monille Dylanin lyriikat ovat tulleet tutuksi muiden esittäjien kautta. Byrdsin ”Mr. Tambourine Man” tai lukemattomien esittäjien versioima ”Blowin´ in the Wind”, vain pari mainitakseni, ovat merkinneet hurjasti esittäjilleen.

Minun kalkyyleissäni Jimi Hendrixin tulkinta ”All Along the Watchtowerista” on ehkä paras kuulemani Dylanin kappaleen cover-versio. Taisipa Dylan itse olla samaa mieltä. Dylan on siis toiminut muiden innoittajana, joka on lisämeriitti hänen suuruudelleen.

Dylan oli ja on varmaan vieläkin hätkähdyttäjä. Hän teki käänteitä urallaan mielestäni vähän siltä pohjalta, että kyllästyttyään vaihtoi tyyliä ja pystyi silti säilyttämään asemansa, joskaan ei aina musiikin tasoa. Toinen vaihtoehtoinen tulkinta on, että hän pudotteli tahallaan lasiesineitä lattialle vain kuullakseen helisevän äänen ja seuratakseen yleisön reaktioita. Suurimpia pyhäinhäväistyksiä oli, kun hän Newportin Folk-festivaaleilla kesällä 1965 vaihtoi akustisen kitaran sähkökitaraan. Suuttuneimpia olivat pinttyneimmät vanhan folkin harrastajat. Dylan on voittanut kaikki paheksujansa olemalla välittämättä heistä. Sisimmät tunteensa hän on peittänyt laulujensa sanoihin.

Miksi arvostan Dylania nimenomaan hänen alkukauden (1963-67) älppäreidensä vuoksi? Siksi, että hän oli silloin ”yhteiskunnallisimmillaan”. Sanoilla oli merkitystä miljoonille ihmisille. Hän oli sukupolvensa parhaita tulkkeja, yksi niistä, jotka nostivat nuorten itsetuntoa ajattelevaan ja tiedostavaan suuntaan. Ehkä hän tuli tässä mielessä nykyaikaisen populaarikulttuurin toiseen aaltoon. Se ensimmäinen aalto oli rock and roll 1950-luvun jälkipuoliskolla, jonka kautta Dylankin tuli musiikkiin.

Juuri nyt monet alkukauden kappaleet ovat ajankohtaisia kertoessaan laulun sanoin taistelutannernäkymistä….. Kerron seuraavassa, miltä Dylanin muutamat keskeiset laulut tuntuvat minusta. Suluissa albumi, jolta kappale löytyy.

”Masters Of War” (The Freewheelin´ Bob Dylan, 1963) on yksi kaikkien sotalaulujen äideistä. Se haastaa sotaherrat väittämällä, että nämä eivät näe todellisuutta sotanaamioidensa takaa, leikkiessään sotaleluillaan ja uskotellessaan, että maailmansota voidaan voittaa samalla, kun sotaherrat itse piiloutuvat. Laulun kirjoittaja vakuuttaa näkevänsä naamion taakse…..(ja todellakin Herman Kahn laski juuri tuohon aikaan todennäköisyyksiä suursodan lopputulemasta ja väitti, että ydinsodalla voi olla voittaja…).

”Don´t Think Twice, It´s All Right” (”The Freewheelin Bob Dylan”, 1963) (”The Freewheelin´ Bob Dylan”, 1963) kertoo näennäisen kepeästi ikuisesta pohdinnan aiheesta, mitä jäi erotessa sanomatta, mitä jäi tekemättä tunteiden haikeassa ja katkerassa ristiaallokossa: älä mieti enää, anna asian olla… Paljon jäi sanomatta ja tekemättä, mutta kun päätös on tehty, on parasta olla katsomatta taakse…. Olisihan se voinut jatkua, mutta…. Lähden pois, mutta älä syytä itseäsi…. Olisin toivonut, että olisit sanonut jotain, joka olisi muuttanut mieleni… En sano, että olisit voinut olla ystävällisempi, mutta olisit voinut yrittää enemmän …. Mutta nyt tuhlaat aikaani……älä mieti enää, anna asian olla….

Laulun synnyttämät mielikuvat kuulijan päässä ratkaisevat onko laulun viesti lohduttava, välinpitämätön, katkera vai toivoa luova.

”A Hard Rain´s A-Gonna Fall” (The Freewheelin´ Bob Dylan, 1963) syntyi Dylanin mukaan Kuuban ohjuskriisin synnyttämässä ilmapiirissä. Dylanin kertomus on hieman tulkinnanvarainen, sillä laulu on kirjoitettu syyskuussa 1962 (ensiesitys 22.9.1962) ja Neuvostoliiton ohjukset paljastuivat syys-lokakuussa, varsinaisen kriisin alkaessa 16.10.1962. Jonkinlaisessa pelon ilmapiirissä kappale on kuitenkin syntynyt. Minulle se on kertomus ydinlaskeuman jälkeisestä ajasta. Se kuvaa eloonjäänyttä etsimässä läheisiään ja hänen havainnointiaan tuhoutuneesta maailmasta. Dylan on tämän tulkinnan kiistänyt.

”Like a Rolling Stone” (1965) (Highway 61 Revisited, 1965) on Dylanin suurimpia menestyksiä, ellei suurin. Se tehtiin osin ristiriitoja herättäneen Englannin kiertueen (keväällä 1965) jälkeen. Dylan kuvaa siinä omia vastoinkäymisistä johtuneita kostonhimoisia tuntemuksiaan, vaikka projisoi kuvauksen johonkin ulkopuoliseen. Minusta se on kuvaus ylistetystä tähdestä (Dylan itse), joka lyödään katuun ja joka katkeroituneena huutaa tuskaansa ikään kuin itselleen ilkkuen: ”Nyt et ole enää suurisuu, nyt et ole enää niin kopea”. Masokismi saavuttaa huippunsa, kun Dylan huutaa pilkallisesti ”miltäs nyt tuntuu?”

”Ballad of a Thin Man” (Highway 61 Revisited, 1965) on tulkintani mukaan kertomus Dylanista itsestään, joka on kyllästynyt esiintymään kaikkien merkityksien äitinä ja asiantuntijana. Ainakin kyselijät saivat hänet tuntemaan niin. Se on tarina miehestä, joka pakotetaan koko ajan tulkitsemaan itseään….

Nyt 75-vuotias Dylan ei ole tätä kirjoitettaessa reagoinut millään tavalla Nobel-palkintoon. Se ei ole yllätys, niin monta kertaa hän on käyttäytynyt odottamattomalla tavalla. Jaksan uskoa, että hän ottaa palkinnon vakavasti, jos ei muista syistä niin uraauurtavasta työstä rock-sanoittajien arvostuksen kohottamiseksi.